Φοβερό βίντεο: Λαμπραντόρ με παιδάκι που πάσχει από σύνδρομο Down

Ο πεντάχρονος σήμερα Herman που παίζει στην αυλή του σπιτιού του στο La Plata του Buenos Aires με το λαμπραντόρ του που ακούει στο όνομα Himalaya.Το σύνδρομο Down περιγράφει μια χρωμοσωμική ανωμαλία, που περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία υπάρχουν εκ γενετής στους φορείς της γενετικής αυτής βλάβης και αφορούν παρεκκλίσεις στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική εξέλιξή τους.

Τύπος Άρθρου: 
CMS for newspaper